La Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment és una unitat especialitzada en malalties neurodegeneratives, especialment trastorns del moviment i demències, que ofereix tractament integral i interdisciplinari. Aquest tractament va dirigit a afectats per la malaltia de Parkinson i altres parkinsonismes, a pacients amb tics, i síndrome de Tourette, distonies, corees i demències associades o no a parkinsonisme. S’ofereix atenció des de diferents àmbits: mèdic, quirúrgic i en teràpies complementàries. Dins d’aquest grup, disposem de professionals amb àmplia experiència en els camps de la neurologia i neurocirurgia, així com en els de la fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, psicologia, neuropsicologia i educació social.