Unidades NeurocirugíaUnidades Neurocirugía

Unitat Funcional de Memòria

Direcció: Albert Lleó

La Unitat està dedicada a la valoració integral de persones amb queixes cognitives o amb deteriorament cognitiu de qualsevol origen. L'equip ofereix una visita mèdica neurològica i una avaluació neuropsicològica completa realitzada per professionals amb prestigi internacional al camp que us aconsellaran sobre aspectes del diagnòstic i tractament.


PROGRAMES


- Programa de detecció d'Alzheimer: inclou una visita mèdica neurològica, avaluació neuropsicològica i ressonància magnètica cerebral. A hores d'ara s'està incorporant l'estudi de marcadors d'Alzheimer en fluids biològics.

- Programa de detecció de trastorns cognitius en malalties neurològiques o sistèmiques: Aquest programa està orientat a la detecció i tractament de trastorns cognitius que poden aparèixer en diverses malalties, com ara malaltia cerebrovascular, malalties sistèmiques o demències no Alzheimer. Inclou una visita mèdica neurològica, avaluació neuropsicològica i ressonància magnètica cerebral, així com proves específiques en funció de les causes.

- Programa NeuroCOVID. La infecció pel virus SARS Cov2 pot causar diversos símptomes neurològics, com ara pèrdua d'olfacte o queixes de memòria. La unitat ofereix una avaluació completa amb valoració mèdica, avaluació neuropsicològica, ressonància magnètica cerebral, així com proves específiques en funció dels símptomes per tal de determinar les possibles seqüeles neurològiques i aconsellar sobre el possible tractament.

- Hidrocefàlia crònica de l'adult. Estudis de diagnòstic i selecció de candidats quirúrgics a una derivació ventricular de LCR que inclouen avaluació neuropsicològica, neurològica i neuroquirúrgica, estudi de la marxa, estudis de RM amb dinàmica de LCR, estudis invasius de dinàmica de LCR i de PIC (pressió intracranial) i tractament quirúrgic i monitorització postoperatòria.


EQUIP