Quants dies haig de romandre ingressat/ada en una operació de nas?

Segons la rinoplàstia, l’ingrés pot ser ambulatori o hospitalari de 24 hores. A la rinoplàstia completa, el més habitual és que el pacient romangui 24 hores a la clínica i a la rinoplàstia parcial es pot fer de forma ambulatòria, de manera que el pacient pot abandonar la clínica el mateix dia. La rinoplàstia es duu a terme amb anestèsia general, excepte en el cas de la parcial i senzilla, que es fa amb anestèsia local i sedació. El pacient roman 24 hores ingressat i el postoperatori és relativament còmode. Si cal, s’utilitza un tamponament nasal de 24 a 48 hores i una fèrula de protecció que es retira al cap d’una setmana. Després de retirar la fèrula, el pacient té el nas una mica inflat però es podrà reintegrar a la vida normal. El resultat definitiu s’obté al cap de 6 mesos.