Implant coclear

Es tracta d’un aparell que permet la recuperació de l’audició a les persones amb sordesa severa. Avui dia és l’únic tractament eficaç per combatre la sordesa. Quan el pacient no és capaç d’entendre les paraules tot i portar un audiòfon es considera que és una hipoacúsia severa.

Així, l’implant coclear és un dispositiu electrònic que es col·loca a l’interior de l’orella mitjançant una intervenció quirúrgica. La seva funció és transformar el so en un senyal elèctric que estimuli el nervi auditiu.

implante coclearimplante coclear

Aquesta operació de 90 minuts es realitza amb anestèsia general i necessita una sola nit d’estada hospitalària. En la majoria dels casos, després de la intervenció, els pacients necessiten un seguiment i/o tractament logopèdic que els ajudi a interpretar adequadament la informació auditiva generada per l’implant coclear. D’aquesta manera, el pacient podrà entendre el llenguatge correctament.

L’implant pot col·locar-se en pacients que tinguin una edat entre els 6 mesos i els 80 anys. En el cas dels pacients d’edat més avançada és imprescindible que el seu estat de salut sigui bo. Aquest dispositiu és molt eficaç en els nens ja que permet un desenvolupament normal del llenguatge (sobretot en aquells que tenen una edat inferior als 3 anys). Pel que fa als adults que han perdut audició després de sentir-hi, els resultats dependran del temps transcorregut des de la pèrdua d’audició.