Septoplastia

SeptoplastiaL'envà nasal és una paret que separa les dues foses nasals i està formada per cartílags i ossos. Les alteracions en la forma i en el creixement de l'envà nasal poden ser d'origen congènit, desenvolupar-se durant el creixement o aparèixer com a conseqüència d'un traumatisme. Els símptomes principals que apareixen són: dificultat de respirar pel nas, dolors a la cara i al cap, la sensació de sequedat nasal, l'alteració de la mucositat nasal i l'afavoriment del sagnat nasal.
La dificultat de respirar pel nas, obliga al pacient a respirar per la boca, en especial durant la nit o quan dorm, propiciant altres símptomes com la sequedat de boca, els roncs, síndrome d'apnea obstructiva durant el son, faringitis i espesseïment de les secrecions de la gola, i afavoriment de la sinusitis.
La Septoplàstia és una intervenció quirúrgica destinada a corregir la deformitat de l'envà nasal o reconstruir-lo i, en principi, té una finalitat funcional però, en ocasions, es pot practicar conjuntament amb la Rinoplàstia o altres tipus de cirurgia, com la de cornets o de la vàlvula nasal.