Adenoides

Adenoides

Les adenoides, també anomenades vegetacions, són un teixit que apareix i es desenvolupa darrere del nas dels nens, a la zona de transició amb la gola. Per aquest motiu, el seu engrandiment causa un bloqueig o una interrupció parcial o total de l’aire que respirem pel nas i provoca complicacions a l’hora de respirar.

Quins símptomes produeixen?

És molt freqüent que les adenoides creixin excessivament en els nens, sobretot entre el primer i el setè any de vida. Quan això passa, direm que es tracta d’hipertròfia adenoïdal, és a dir, que hi ha un engrandiment excessiu de les adenoides o vegetacions que produiran els símptomes següents:

  • Dificultat per respirar pel nas. El nen respirarà per la boca, que en la majoria de casos estarà oberta, per la qual cosa adoptarà una cara o fàcies característica.
  • Ronc durant el son, fins i tot de vegades amb aturades respiratòries o apnees.
  • Constipats nasals, amb moc freqüent al nas.
  • De vegades pot aparèixer otitis aguda de repetició.
  • També pot ocasionar un retard esquelètic i del pes del nen.

Com es tracten les adenoides?

L’engrandiment o hipertròfia de les vegetacions s’ha de tractar mitjançant l’extirpació. Aquesta extirpació es durà a terme mitjançant una anestèsia general curta, d’aproximadament 10 minuts. Sol ser un procediment ambulatori, de manera que és possible que el nen torni al cap de poques hores de la intervenció.

En alguns casos, la intervenció s’acompanya de la col·locació de tubs de ventilació a les orelles, i/o de reducció o extirpació de les amígdales.