Fre lingual

Un fre lingual excessivament curt (conegut també amb el nom d’anquiloglòssia o fre lingual curt), pot ser el causant de problemes en la pronunciació, sobretot de la "r" (que és el denominat rotacisme), així com els problemes en la forma i la configuració de les dents (maloclusió, mossegada creuada, etc.).

Per solucionar aquest problema es fa una senzilla intervenció que consisteix a seccionar àmpliament el fre lingual, mitjançant làser o amb un bisturí especial elèctric de punta ultrafina. Tot això permet evitar donar punts (que provocarien dolor), tal com es pot observar al vídeo. Així, doncs, aconseguirem una intervenció ràpida, exsangüe (sense sang), indolora i amb una alliberació completa del fre lingual.

Fre labial superior

Es tracta d’un plec del llavi superior que l’uneix a la geniva. En el cas que sigui massa llarg i gruixut, causarà una separació dels dos incisius superiors en col·locar-se enmig d’ells. És el denominat diastema, amb el consegüent problema estètic.

En aquells casos que el problema sigui extrem, aquest provocarà dificultat per moure el llavi superior, així com alteracions en la fonètica del nen. Pel general, es corregeix en el creixement en modificar-se la forma del fre labial. En el cas que no sigui així, és recomanable sotmetre’s a una senzilla intervenció que consisteix en l’escissió del fre lingual.

FrenilloFrenillo