Otorinolaringologia pediàtrica

En la nostra Unitat d’Otorinolaringologia diagnostiquem i tractem tots els trastorns d’orella, nas i gola de la infància. Així, doncs, realitzem tota mena de proves, entre les quals hi ha:

Per a la detecció d’hipoacúsia, des del primer dia de vida: una audiometria d’estat estable, potencials evocats auditius, otoemissions acústiques, peep-show, test de Suzuky, audiometria tonal liminar i impedanciometria. Aquestes proves les realitzen els audiòlegs infantils especialitzats (veure apartat hipoacúsia)