Tipus de Caiguda de Cabell

Els trastorns que més sovint tractem són:

  • Alopècia Femenina
  • Alopècia Androgenètica o Hereditària
  • Alopècia Areata
  • Alopècia Fisiològica o Postpart