Càncer de Pell sense cirugia - Terapia Fotodinàmica

Coneguda com a teràpia fotodinàmica (TFD), aquesta tècnica ens permet poder tractar el càncer en una fase inicial, quan encara no ha penetrat. És una opció sense cirurgia que utilitza l’epiluminiscència digital, eliminant els carcinomes escatosos i basocel.lulars més superficials de forma completa.

La TFD és una tècnica ambulatòria, és a dir, no requereix d’ingrés hospitalari. Consisteix en aplicar de forma tòpica un fàrmac que ha de produir efecte durant un període de 3 hores; posteriorment s’aplica il·luminació sobre la zona lesionada mitjançant una làmpada mèdica durant pocs minuts. Amb caràcter general, es necessiten dues sessions per tractar el tumor cutani.