Tractaments làser

Els tractaments amb làser poden ser per a:

Remodelació de cicatrius i eliminació d'estries

Una de les novetats més recents en teràpia làser és el tractament eficaç per a l'eliminació d'estries recents (amb menys d'1 any d'antiguitat), especialment indicat per al postpart o joves en creixement. Es realitza mitjançant un làser Erbi Fraccional no ablatiu. Els resultats són excel·lents en 4-6 sessions.

Igualment resulta excel·lent per a la millora de cicatrius tant de cirurgia com de cremades, accidents, etc.

cicatriz-brazo
Abans - 3 mesos després

cicatriz-ombligo
Estries postpart - Làser 1540, 4 sessions després

cicatriz-abdomen Cicatriu queloide - Làser 1540, 6 sessions després
cicatriz-muslo Estries - Làser 1540, 4 sessions després

Rejoveniment facial

Arrugues de major o menor profunditat, pell fotoenvellida amb pèrdua de la textura.

Hi ha dos tipus de laser teràpia per a tractaments de rejoveniment facial:

  • Skin Resurfacing (tractament ablatiu). És un tractament agressiu que provoca l'eliminació de la pell espatllada i proporciona una renovació d'aquesta i elimina arrugues fines i taques solars. És ideal per a persones que volen una renovació radical en poc temps. Els possibles efectes són el postoperatori immediat, que obliga a estar sense sortir 1-2 setmanes, i un envermelliment de la pell, que pot trigar 9-10 mesos a desaparèixer. Pot produir cicatrius en persones que reparen la seva pell de manera defectuosa o lenta. En aquests casos, i de forma preventiva, és convenient fer una prova prèvia a una petita zona.

laser4
Abans - després

  • Rejoveniment facial no ablatiu. Es tracta d'un procediment no agressiu que provoca l'estimulació del col·lagen i la renovació dels teixits sense danyar la superfície de la pell. És un tractament poc dolorós, la recuperació és immediata sense crostes, ferides ni envermelliment. L'únic inconvenient és que cal repetir els tractaments cada 2-4 mesos fins que s'obté el resultat desitjat.

laser5
Abans - després

Taques fosques a la cara i les mans

L'aparició de taques o lentígens solars a les zones més castigades pel sol com la cara, l'escot o les mans tenen solució mitjançant laser teràpia. La llum làser fragmenta la melanina de la taca i l'elimina. Depenent de la mida de les taques, el color, el tipus de pell de la persona i l'antiguitat de les taques, poden ser necessàries de 2-6 sessions espaiades (4-6 setmanes entre elles).

No és un tractament dolorós. Immediatament després d'haver-lo realitzat, sorgeix una lleu crosta que desapareix en 4-5 dies i a partir de llavors requereix únicament protecció solar estricta durant 2 mesos.

laser6
Abans - després

Depilació làser

Les possibilitats de tractament d'eliminació del pèl i borrissol no desitjat són molt satisfactòries amb la laser teràpia, però això requereix disposar d'equips de làser eficaços i sobretot segurs per als diferents tipus de pèl i de pell. Aquest tractament té uns costos elevats comparat amb altres tractaments i és molt important que el realitzi un metge/metgessa amb experiència.

El nombre de sessions necessàries variarà en funció del color de la pell del pacient, el gruix i el color del pèl, àrea de tractament, alteracions hormonals associades, etc. Les àrees facials acostumen a precisar un major nombre de sessions (6-10) que les corporals (3-5), ja que el pèl té major dependència d'estímuls hormonals i en general és un pèl més fi i amb menys pigment. Els costos varien segons la zona del cos desitjada.

Petites varius de les cames (varicositats)

Si tractem varicositats a les extremitats inferiors precisarem de 2 a 4 sessions, amb intervals de 6 setmanes i, en alguns casos, tractaments combinats amb escleroteràpia.

Cal tenir en compte que, com a efecte secundari del làser, es produeix un enfosquiment de la zona tractada, que pot arribar a trigar a desaparèixer fins a 6 mesos. És per això que recomanem realitzar els tractaments a la tardor o durant els mesos de gener o febrer com a molt tard.

musloAbans - Després de 2 sessions amb làser

Cuperosi, punts vermells, aranyes vasculars (telangièctasis) i punts robí

El làser de colorant polsat ens permet tractar les lesions vasculars superficials de manera segura i eficaç. Els vasos dilatats absorbeixen la llum i es coagulen per efecte tèrmic, i és una eina altament selectiva que permet obtenir immillorables resultats cosmètics sense danyar la pell. Causa un envermelliment de la pell (com una picada) que desapareix en unes hores. Calen 1-2 sessions per eliminar definitivament aquestes imperfeccions.

laser7
Abans - Després

Eliminació de tatuatges

Els tatuatges multicolors i els tatuatges professionals són els més difícils de tractar donada la composició dels pigments utilitzats, en la majoria de casos mescles d'elements metàl·lics amb pigments orgànics que requereixen major nombre de sessions que els tatuatges amateurs, a causa d'una menor estabilitat de la tinta i una menor densitat dels pigments utilitzats en aquests últims casos. En els tatuatges cosmètics pot produir-se un enfosquiment d'aquests per l'oxidació del ferro o el titani del pigment, i canviar el color inicial de la micropigmentació.

El tractament implica diverses sessions, normalment entre 4-8 realitzades amb intervals de 6-8 setmanes. És imprescindible la utilització d'anestèsia local.

El nombre de sessions depèn de l'extensió, l'antiguitat, el tipus i el color del pigment. El resultat és excel·lent si els colors són negre-blau, bo si el color és vermell-marró i, regular o pobre si és verd-groc.