E

Efalizumab: droga immunosupressora utilitzada per tractar la psoriasi en plaques crònica.

Espinocel·lular: tumor maligne que s'origina en els queratinòcits de la pell, creix localment i pot provocar metàstasi.

Estrògens: grup d'hormones esteroides que promouen el desenvolupament dels caràcters sexuals secundaris femenins.