Què és la Síndrome de Sensibilització Central?

La Síndrome de Sensibilització Central (SSC) afecta el sistema nerviós central i produeix una alteració en la sensibilitat del dolor.

Actualment, aquesta Síndrome abasta diverses patologies com fibromiàlgia, fatiga crònica, els trastorns de les articulacions temporomandibular, cefalees tensionals, entre d'altres. Totes aquestes tenen com a denominador comú el descens del llindar del dolor. ​

Si bé, la causa d'aquesta síndrome varia segons el pacient, hi ha una tendència més gran a desenvolupar la Síndrome de Sensibilització Central en dones entre 40 i 55 anys. ​

Pel que fa als símptomes, els més freqüents d'aquesta patologia són dolor muscular, fatiga o cansament, debilitat muscular, nerviosisme o ansietat, cefalea, síndrome de l'intestí irritable, entre d'altres.Tractaments de la Síndrome de Sensibilització Central a Teknon

Al Centre Mèdic Teknon abordem el tractament de la Síndrome de Sensibilizació Central des d'una mirada multidisciplinar perquè les seves causes i símptomes varien segons la realitat de cada pacient.

Pel mateix, a la nostra Unitat els pacients veuran enfocats els tractaments des de quatre pilars claus: nutrició, psicologia i psicofarmacologia, exercici físic (fisioteràpia i osteopatia), i acupuntura. Tot això ens permet identificar els focus de tractament, segons les necessitats de cada pacient. ​Tractament de l'estrès

Accelerat/da, tot passa molt de pressa? Et sents desbordat per la feina i la família? L'estrès té moltes causes i, si no es tracta correctament, pot desenvolupar quadres d'estrès patològics. A la Unitat de Sensibilització Central de Centre Mèdic Teknon tractem l'estrès entenent el context bio-psico-social del pacient i recolzant-lo en l'adopció de mesures higienicodietètiques com un bon dormir, alimentació balancejada, pràctica d'exercici, etc.​


Tractament de la fatiga crònica

Notes com si el teu cos s'hagués quedat sense bateries? Et falta energia per aguantar el ritme del dia a dia? El cansament o la fatiga pot ser una sensació contínua o que té oscil·lacions al llarg del dia. Tot i que les causes poden ser diverses, el diagnòstic va des d'una revisió clínica exhaustiva fins a una exploració física i realització de proves complementàries. Els especialistes de Centre Mèdic Teknon elaboren el tractament de la fatiga crònica de cada pacient basant-se en un pla terapèutic individualitzat que és elaborat per un equip multidisciplinar. ​


Tractament multidisciplinar de la sensibilitat al dolor

Pateixes dolor crònic contínuament? Pateixes molèsties tot el dia en diferents parts del cos? Els estudis epidemiològics demostren que 1 de cada 4 persones té un dolor crònic a Espanya. La sensibilitat al dolor és una experiència desagradable per al pacient, especialment si té una persistència temporal. En aquest sentit, cal destacar que pràcticament tots els dolors són susceptibles de millorar, almenys en un grau parcial. A Centre Mèdic Teknon, tractem el dolor enfocant-nos en un pla de treball terapèutic que pot considerar fisioteràpia, fàrmacs, suport psicològic, entre d'altres.​


La Unitat de SSC de Teknon

La Unitat de Síndromes de Sensibilització Central del Centre Mèdic Teknon és la referència nacional i internacional en sanitat privada del diagnòstic, tractament i seguiment de les pacients amb Fibromiàlgia i Fatiga Crònica. Aquesta Unitat forma part de l'institut MYM, format per un equip d'especialistes en el tractament multidisciplinari de l'estrès, la fatiga i el dolor, símptomes freqüents a les Síndromes de Sensibilització Central, que desenvolupem la nostra activitat al Centre Mèdic Teknon de Barcelona. Els dos directors de l'institut MYM són:​

  • Dr. Albert Majó Ricart, especialista en Psiquiatria: responsable de l'àrea de Projectes Assistencials i Docència.​
  • Dr. Juan Muñoz Ortego, especialista en Reumatologia: responsable de l'Àrea de Comunicació i Investigació.​