Tractament multidisciplinar del dolor


Dolor

El dolor és un problema de salut molt important que afecta la qualitat de vida de les persones. Entenem el dolor com una experiència sensorial o emocional desagradable, per tant amb un caràcter subjectiu, com a resposta a una agressió al nostre organisme.


Què és el dolor?

El dolor és un problema de salut molt important que afecta la qualitat de vida de les persones. Entenem el dolor com una experiència sensorial o emocional desagradable, per tant amb un caràcter subjectiu, com a resposta a una agressió al nostre organisme.

El dolor es divideix normalment entre agut o bé crònic si dura més de 3 mesos. Quan el dolor es cronifica sense haver trobat solució, es converteix en una malaltia i cal detectar-la, diagnosticar-la i tractar-la. Els estudis epidemiològics indiquen que 1 de cada 4 persones té dolor crònic al nostre país.

La persistència dun dolor dependrà de les característiques de la malaltia que el provoquen.

Normalment hi ha processos de desgast que no són reversibles i, per tant, no podem obtenir el control del dolor mitjançant la curació d'aquests. No obstant això sí que podem actuar sobre els símptomes i per tant el dolor que provoca (com per exemple passa a l'artrosi).

El dolor crònic genera una sèrie de canvis a l'organisme. Estan descrits canvis a nivell bioquímic cel·lular, a nivell metabòlic hormonal, a nivell estructural musculoesquelètic, a nivell del sistema nerviós perifèric i central i també a nivell psicològic.

Aquests canvis de desadaptació de l'organisme acaben desenvolupant una sèrie de simptomatologia concomitant molt variada com ara la fatiga o cansament extrem i canvis anímics en forma d'estrès, ansietat i tristesa.

Aquests símptomes a la vegada acaben disminuint el llindar de sensibilitat del dolor i fent que aparegui dolor a altres zones del cos que no tenia i a més empitjori l'existent. És a dir, el dolor crònic acaba generant més dolor i per tant afectar de forma important la salut de la persona.

A instituteMYM et recordem que avui dia és possible viure sense dolor.


Quines són les causes del dolor?

Hi ha moltes causes del dolor, per això és fonamental que un especialista en dolor faci una història clínica exhaustiva i reculli mitjançant una anamnesi i entrevista dirigida les dades més rellevants del seu problema de salut.

A continuació es fa una exploració física completa i sota una primera orientació diagnòstica se sol·liciten les exploracions i proves complementàries que es requereixin en cada cas particular.

D'aquesta manera podem arribar a tenir un diagnòstic diferencial mèdic correcte, assolir l'arrel del problema i establir una estratègia terapèutica personalitzada.

Les causes de dolor crònic més freqüents que trobem a la nostra consulta són les d'origen musculoesquelètic: la lumbàlgia o cervicàlgia per contractura muscular o protusions discals, l'artrosi de genolls o mans, la síndrome de dolor miofascial, el dolor muscular generalitzat i els nous síndromes de sensibilització central que inclouen la fibromiàlgia i la fatiga crònica.

Freqüentment, aquestes síndromes de sensibilització central solen anar acompanyades d'altres malalties cròniques (hipotiroïdisme, artritis, estrès, ansietat o depressió,…) que augmenten la sensibilitat al dolor i associen moltes vegades cansament.

També hi ha un gran grup de causes de dolor crònic que tenen el seu origen en el sistema nerviós: les cefalees, les migranyes, i els dolors neuropàtics com la neuràlgia del trigemin, la neuràlgia post-herpètica o les síndromes de dolor regional complex.

Realitzar un correcte diagnòstic diferencial de les causes del dolor i de la seva simptomatologia acompanyant és fonamental per poder establir un pla terapèutic personalitzat i tenir èxit en el tractament.


Quins tractaments tenim per al dolor?

Avui dia disposem de molts tractaments personalitzats per tractar el dolor. Hi ha un important arsenal terapèutic i de tècniques més sofisticades que permeten reduir i de vegades fer desaparèixer el dolor, de vegades durant un temps i de vegades durant períodes molt llargs.

Hem de recordar que pràcticament tots els dolors són susceptibles de millorar encara que sigui de manera parcial. En un primer lloc intentem tractar la causa principal per atacar el mal d'arrel. En alguns casos, però, no es pot curar la causa i llavors ens hem de centrar en els símptomes que produeix.

Hem de recordar que moltes vegades l'estrès, la fatiga i el dolor van de la mà i els hem de tractar alhora des de diferents punts de vista per tal de millorar tota la salut globalment de la persona.

Per poder afrontar un bon tractament del dolor hem d'entendre el context biopsicosocial de la pacient i dissenyar un bon pla de treball terapèutic amb un clar enfocament multidisciplinari.

Dins de les terapèutiques amb què principalment treballem incloem la fisioteràpia, l'osteopatia, la nutrició, el suport psicològic, els fàrmacs, les tècniques intervencionistes i l'Acupuntura.

L'Acupuntura és un procediment mèdic que actua a diferents nivells i és un tractament de primera línia que fem servir en qualsevol tipus de dolor. Els seus principals efectes són antiinflamatoris, analgèsics, antidepressius i ansiolítics que permeten neuromodular el dolor i la simptomatologia associada com l'estrès i la fatiga.

A instituteMYM podem aliviar el teu dolor.