Vocació i àrees d'actuació


Missió:

Millorar la qualitat de vida dels pacients amb estrès, fatiga i dolor:

  • Assolir l'excel·lència a l'assistència clínica
  • Investigar en nous procediments diagnòstics i tractaments personalitzats
  • Millorar el nivell científic dels professionals de la salut
  • Contribuir al coneixement i visibilitat d'aquests problemes de salut a la societat.

Visió:

Posicionar instituteMYM com l'Institut Mèdic Multidisciplinar referent a l'abordatge integral de l'estrès, la fatiga i el dolor a nivell nacional i internacional.


Valors:

instituteMYM es regeix pels valors següents:

  • Qualitat assistencial
  • Tracte personal
  • Vocació científica
  • Compromís social
  • Innovació

Àrees dactuació prioritàries:

Àrea assistencial:

Coordinada pel Dr. Albert Majó Ricart

En aquesta àrea treballem sobre diferents protocols clínics personalitzats que permeten un millor diagnòstic, control i tractament de les diferents malalties i comorbiditats associades a l'estrès, la fatiga i el dolor per tal d'assolir la màxima eficàcia i eficiència assistencial.


Àrees de docència i investigació

Coordinades pel Dr. Albert Majó i el Dr. Juan Muñoz

La formació continuada dels nostres professionals és fonamental per estar actualitzats: sessions clíniques mensuals i Jornades d'atenció multidisciplinària enfocades a l'estrès, la fatiga i el dolor. A més, atès el context hospitalari on treballem tenim l'oportunitat de dur a terme tota mena d'estudis: observacionals, epidemiològics, de noves eines diagnòstiques i assaigs clínics amb fàrmacs o teràpies nous.


Àrea de comunicació

Coordinada pel Dr. Juan Muñoz Ortego

Difondre el coneixement de l'estrès, la fatiga i el dolor és un pilar bàsic de la nostra feina i un deure amb la nostra societat. Per això promovem activament una sèrie d'accions que ens permeten apropar-nos a la nostra raó de ser els pacients: bloc, xarxes socials, Jornada per a pacients, participació en mitjans digitals i escrits.