Tractament de la Fatiga

La Fatiga

La fatiga, també anomenada astènia i en llenguatge col·loquial cansament, correspon a una sensació subjectiva d'esgotament que apareix després d'activitat física, mental o bé de forma espontània.


Què es la fatiga?

La fatiga, també anomenada astènia i en llenguatge col·loquial cansament, correspon a una sensació subjectiva d'esgotament que apareix darrere d'activitat física, mental o bé de forma espontània. És un dels símptomes més freqüents que afligeix ​​la població general que acudeix a una consulta mèdica i suposa una càrrega assistencial considerable tant en atenció primària com en sanitat especialitzada perquè la major part del col·lectiu de pacients que presenta fatiga acaba visitant múltiples especialistes sense arribar a un diagnòstic exacte i un tractament resolutiu o almenys pal·liatiu en part. Avui dia hi ha un veritable buit a nivell assistencial pel que fa a equips multidisciplinaris dedicats a la fatiga al nostre país malgrat la importància d'aquest motiu de consulta com a problema de salut. És important distingir dos tipus de fatiga: d'una banda si la fatiga és continua o si de l'altra té oscil·lacions al llarg del dia (una fatiga constant i sense oscil·lacions horàries) o bé aquella en què la pacient es queda sense bateries "els anomenats baixons d'energia". Les causes són múltiples i van des d'un excés de treball físic o intel·lectual, la manca de son, els desequilibris endocrinològics, l'anèmia, les malalties cardiovasculars, els efectes secundaris de certs medicaments, el consum d'alcohol i les drogues, els processos oncològics, els trastorns afectius com ara la depressió, l'ansietat; l'estrès, el dolor crònic... per citar els més freqüents.

A instituteMYM et recordem que avui dia és possible viure sense fatiga.


Com diagnostiquem la fatiga?

El diagnòstic comença sempre per una història clínica exhaustiva i una exploració física detallada que fa un especialista en medicina interna. Aquestes dues eines ens permeten orientar la fatiga (realitzar un diagnòstic de presumpció) i sol·licitar les proves complementàries addicionals. Els pilars bàsics a clarificar a la primera entrevista clínica constitueixen les directrius per dur a terme un complet diagnòstic diferencial. Dins dels principals factors causants trobem:

  1. Hàbits de vida: és molt útil demanar a la qualitat i hores de son del pacient amb fatiga. Es tracta d'un somni reparador?…per contra, el pacient presenta una hipersomnolència diürna.
  2. Factors temporals: quan és crònica, és important preguntar si va associada a dolors musculars; i si la presència de debilitat que acompanya la fatiga obliga a avaluar un grup ampli de malalties reumàtiques.
  3. Factors constitucionals: quan s'associa a pèrdua involuntària de pes, pèrdua de massa muscular, decaïment, febre, calfreds, suors nocturns, manca de gana, la possibilitat que es tracti d'un procés orgànic més important (ex. càncer, infecció) s'ha de tenir en compte.
  4. Factors infecciosos: destaquen els virus com els d'hepatitis B i C, Epstein-Barr, Citomegalovirus i Parvovirus B19 que solen ser causants de quadres crònics.
  5. Factors interns: l'afectació d'òrgans nobles com el cor (insuficiència cardíaca), els pulmons (insuficiència respiratòria en estadis inicials, asma), fetge (hepatopaties, fetge gras), el ronyó (insuficiència renal en etapes inicials) i les síndromes anèmiques (les anèmies) i els seus factors precipitants).
  6. Factors hormonals y endocrins: la diabetis, els dèficits de vitamina D, l'hipotiroïdisme, els casos d'insuficiència suprarenal (malaltia d'Addison) i la manca d'hormones masculines a l'home (hipogonadisme) han de ser avaluades.
  7. Les etapes inicials d'un embaràs desconegut també poden cursar amb fatiga i ser motius de consulta.

Per tot això solen posar-se en marxa una sèrie de proves complementàries. Depenent de la història clínica i l'exploració física de la pacient solen sol·licitar-se les proves següents, no de forma generalitzada sinó individualitzada sobre la base de l'orientació diagnòstica inicial: Radiografia de Tòrax, Electrocardiograma i Analítica de sang i orina completes.

A instituteMYM som especialistes en el diagnòstic i tractament de la fatiga


Com tractem la fatiga?

El tractament s'elabora de manera individualitzada sobre la base de les troballes de la història clínica, l'exploració física i els resultats de les proves complementàries. Aquest tractament va des de la correcció o regulació d'un desordre endocrí (diabetis, hipotiroïdisme, insuficiència suprarenal, manca d'hormones masculines), a la suplementació dels dèficits vitamínics, al tractament específic d'una malaltia reumatològica o abordar una síndrome depressiva. Per efectuar un tractament precís de la fatiga és imperatiu endinsar-se i comprendre el context biopsicosocial del pacient per elaborar un pla terapèutic individualitzat. Aquest pla terapèutic és molt més eficient si és elaborat per un equip multidisciplinari (diversos especialistes que aborden altres factors que sovint acompanyen la fatiga com són l'estrès i el dolor). El seguiment i el control posterior és fonamental que sigui de caràcter regular i s'ha de fer per part de tot l'equip multidisciplinari per evitar noves crisis de fatiga. Paral·lelament ens podem ajudar d'un gran nombre de terapèutiques personalitzades, com la fisioteràpia, la nutrició, la psicologia i la psicofarmacològica així com de l'Acupuntura com a tècnica de neuromodulació amb l'objectiu final d'ajudar la pacient a "recarregar les bateries".

A instituteMYM podem millorar la teva fatiga.