Ènema opac

Enema opacoEnema opacoProva diagnòstica que consisteix en obtenir imatges radiològiques de l'intestí gros (còlon i recte) mitjançant l'ús de raigs X i d'un contrast opac que s'administra a través del recte en forma d'ènema.