Radiologia Convencional Digitalitzada

Tècnica de diagnòstic que a través de raigs X permet obtenir imatges de les estructures internes del cos per estudiar possibles lesions.

La Radiologia Convencional Digitalitzada facilita l'observació de les estructures internes del cos per estudiar possibles lesions. Les noves tècniques permeten utilitzar dosis de radiació ionitzant molt baixes, que a la vegada, faciliten l'obtenció d'imatges de millor qualitat visual, amb més nitidesa, que permet integrar la informació en el si del sistema informàtic del centre.