Ènema opac doble contrast

Prova diagnòstica que consisteix en obtenir imatges radiològiques de l'intestí gros (còlon i recte) mitjançant l'ús de raigs X. S'utilitza un contrast opac que s'administra a través del recte en forma d'ènema i també s'introdueix aire per expandir el còlon.