Pielografia per nefrostomia

Prova diagnòstica que consisteix en la visualització del tracte urinari mitjançant l'ús de raigs X en aquells pacients portadors d'un catèter de nefrostomia mitjançant la injecció d'un contrast iodat a través del catèter.