UIV (Pielografia descendent)

UIVUIVLa urografia intravenosa (UIV) consisteix en l'obtenció d'imatges radiològiques seriades del ronyó, vies urinàries i bufeta. Aquest estudi requereix sempre l'ús d'un contrast iodat.