RX Columna cervical

RX Columna cervicalRX Columna cervicalTècnica que usa els raigs X a través de la qual s'obtenen imatges de la columna cervical per al seu estudi. Indicacions: traumatisme, dolor cervical.