RX Càvum

rx_cavumrx_cavumTècnica que usa els raigs X a través de la qual s'obtenen imatges del càvum per al seu estudi. Indicacions: dificultat respiratòria, angines de repetició en lactants i nens