RX Coll parts toves

RX Cuello partes blandasRX Cuello partes blandasTècnica que usa els raigs X a través de la qual s'obtenen imatges del coll per al seu estudi. Indicacions: estudi de bonys o nòduls.