RX Conducte auditiu intern

RX Conducto auditivo internoRX Conducto auditivo internoTècnica que usa els raigs X a través de la qual s'obtenen imatges del conducte auditiu intern per al seu estudi. Indicacions: pèrdua de l'audició