RX Sins Paranasals

RX_senos_paranasalesRX_senos_paranasalesTècnica que usa els raigs X a través de la qual s'obtenen imatges dels sins paranasals per al seu estudi. Indicacions: dificultat respiratòria nasal, tos crònica, cefalea, mucositat