RX Artrografia

RX ArtrografíaRX ArtrografíaProcediment que permet, mitjançant l'ús de raigs X, i després d'injectar un contrast a l'interior de l'articulació, detectar lesions d'aquestes articulacions (cartílag, os, tendons, etc. ) segons la distribució del contrast.