RX Pelvis

RX PelvisRX PelvisProcediment que usa els raigs X a través de la qual s'obtenen imatges de la pelvis per al seu estudi, especialment dels ossos pèlvics.