equipo neumologia cabecera botonequipo neumologia cabecera boton
EquipoEquipo

Equip

El nostre valor diferencial es troba a l'equip d'especialistes que el formen:

Coordinador Mèdic de la Unitat de Pneumologia Teknon: Dr. Eduardo Loeb Melus
Especialista en Pneumologia: Dr. Mario Rafael Pérez Mirabal
Especialista en Pneumologia: Dr. Leonardo Reyes Mirabal
Directora de Gestió Assistencial: Ana Torres
Equip d'Infermeria: Rosa Pérez, Laura Socías, Irma Mamulashvili
Equip Administratiu: Alba Serrano, Anabel Rodríguez, Dolores Servián, Eva Rodríguez