COVIDCOVID
covidcovid

Unitat COVID-19

Dins la Unitat de Pneumologia tenim una Unitat Especialitzada en el control del pacient afectat pel SARSCoV-2 (COVID-19) la finalitat del qual és garantir el tractament i control fins a l'alta per curació a tots aquells pacients afectats per COVID19.

Per tal de donar continuïtat assistencial als pacients afectats per aquesta malaltia, s'ha creat una Consulta de Diagnòstic i Seguiment.

Aquesta unitat atén:

  1. Pacients donats d'Alta d'Hospitalització
  2. Pacients d'Urgències que no han requerit ingrés
  3. Pacients derivats de la visita preanestèsica prèvia a qualsevol procediment quirúrgic
  4. Pacients que sol·licitin cita directament al nostre Servei de Pneumologia

Com a norma general, tot pacient tindrà primerament una visita telefònica.

Al moment de la visita presencial, la consulta serà organitzada per torns amb temps amplis entre aquests. L'atorgament de torns permetrà l'atenció del pacient i la neteja i desinfecció posteriors de les àrees d'ús freqüent.

A través d'un enfocament multidisciplinari, es planificarà el mateix dia de la visita presencial, avaluació clínica per la Unitat de Pneumologia del Centre Mèdic Teknon, avaluació anatòmica pulmonar per tomografia de tòrax, analítica específica de marcadors hematològics-bioquímics establerts com a marcadors a l'estudi del pacient COVID-19 i determinar estat immunològic respecte a la malaltia. Serà avaluat igualment a l'Institut del Cor Teknon, realitzant-se els estudis corresponents a l'especialitat. Així mateix, amb qualsevol altra especialitat involucrada en la valoració i control del pacient en estudi.