Tractament de l’halitosi

Amígdala normal con placas de caseumAmígdala normal con placas de caseum

L’halitosi, també coneguda com la pudor de boca, és freqüent en molts pacients. La seva aparició es deu a una acumulació de material blanquinós anomenat càseum als orificis ("criptes") de les amígdales.

A través del làser es realitza una neteja indolora d’aquests orificis, i s’eliminen completament. Així se soluciona el problema.

Què és l’halitosi i per què es forma el càseum?

L’alè desagradable o halitosi és un problema comú, ja que afecta aproximadament un 25 % de la població. Les boletes blanques que apareixen a les amígdales, conegudes amb el nom de càseum, són la causa més freqüent. El càseum es crea per la descomposició dels aliments. Alguns passen a ocupar uns petits forats que moltes persones tenen a les amígdales anomenats criptes. El seu color blanquinós es deu a les diverses bactèries que hi ha.

Aquest problema pot solucionar-se amb l’acció del làser, ja que elimina totes les capes superficials i mitjanes de les amígdales. Així, doncs, desapareixen totes les criptes i tot el càseum.

La intervenció és indolora, ràpida i no provoca sagnat. Es realitza en règim ambulatori, de manera que el pacient pot deixar l’hospital al cap de poques hores de la intervenció.