Otitis serosa

Otitis serosaOtitis serosa

L’otitis serosa consisteix en l’acumulació de mucositat a l’oïda mitjana. Generalment cursa sense infeccions agudes, encara que de vegades pot acompanyar-se d’elles (otitis agudes).

És molt freqüent durant la infància. Quan succeeix en nens menors de 5 anys constituirà la principal causa de retard de llenguatge i escolar. En altres ocasions, l’únic símptoma consisteix en el fet que el nen sembla "despistat" o "que no fa cas".


Quina és la causa principal?

La principal causa és l’engrandiment de les vegetacions o adenoides, que produirà un bloqueig de la trompa d’Eustaqui, que és el conducte que comunica l’oïda amb el nas, i pel qual l’oïda normal elimina la mucositat, evitant l’acumulació d’aquesta, que és el que produirà la pèrdua d’audició (entre un 30 i un 40 per cent).

Com es diagnostica?

L’otitis serosa es diagnostica mitjançant l’exploració de l’oïda amb microscopi, completada amb una audiometria infantil (quan el nen té menys de 6 anys), o amb una audiometria normal en nens grans.

Quin és el tractament?

drenajes transtimpánicosdrenajes transtimpánicos

El tractament consisteix en la col·locació dels anomenats "tubs de ventilació" o drenatges transtimpànics. El nostre equip posa un tipus especial de drenatge, format d’or i titani, que permet els banys i la natació, sense necessitat de taps, ja que impedeix l’entrada d’aigua a l’orella mitjana. La col·locació dels drenatges es realitza sota anestèsia general en els nens, o amb anestèsia local en els adults. Després de practicar una petita incisió al timpà (miringotomia), s’aspira el moc acumulat en l’oïda, i després a través d’ella, es col·loca un petit tub de ventilació, que permetrà l’entrada d’aire i la sortida de líquid de l’oïda mitjana.

El tub de ventilació reemplaçarà la funció de la trompa d’Eustaqui, fins que pugui tornar a funcionar amb normalitat. Amb això, es restableix totalment l’audició. A més, en el cas que també hi hagi infeccions, desapareixeran o disminuiran dràsticament les mateixes. Així mateix, els casos en què l’otitis serosa s’acompanyi d’un engrandiment de les vegetacions o adenoides, es procedirà, també, a l’extirpació d’aquestes.

Com és la recuperació?

El nen no notarà la presència del tub col·locat al timpà i podrà fer una vida pràcticament normal. Si els drenatges són d’or i titani, podrà submergir-se en l’aigua (fins i tot en piscines), sense necessitat de protegir amb taps a les orelles. El tub romandrà inserit en el timpà diversos mesos, caient espontàniament quan el mateix organisme consideri resolta la malaltia.