Síndrome de Sjögren

La síndrome de Sjögren és una malaltia autoimmune crònica que afecta principalment les glàndules exocrines, com les glàndules salivals i les glàndules llagrimals, causant sequedat a la boca i els ulls. També pot afectar altres parts del cos, com ara les articulacions, els pulmons, els ronyons i els nervis. A continuació, es descriuen els passos per al diagnòstic i tractament de la síndrome de Sjögren.


Diagnòstic:

Avaluació dels símptomes del pacient, com sequedat a la boca i els ulls, fatiga, dolors articulars i musculars, entre d'altres.

Examen físic per avaluar la sequedat a la boca i als ulls, i qualsevol altra manifestació de la malaltia.

Proves de laboratori, com a anàlisi de sang i orina, per detectar anticossos específics associats amb la síndrome de Sjögren.

Biòpsia de la glàndula salival per avaluar la presència d'inflamació i dany a les glàndules exocrines.


Tractament:

Tractament simptomàtic per alleujar la sequedat a la boca i als ulls, com l'ús de substituts de saliva, llàgrimes artificials, i medicaments que estimulen la producció de saliva i llàgrimes.

Tractament de la inflamació i el dany a les glàndules exocrines, com l'ús de corticosteroides o immunomoduladors.

Tractament de complicacions com infeccions, artritis i neuropatia.