Amígdales i adenoides (carnots)

Què són les amígdales?

Les amígdales, que estan situades a ambdós costats del fons de la gola, són unes glàndules de teixit limfoide, que reaccionen davant de les infeccions. Algunes vegades, les infeccions freqüents que es donen en els infants, causen mal de coll recurrent. Sovint, s'inflamen i es poden veure com unes pilotetes de golf a cada costat del c

Què són els adenoides o carnots?

Els adenoides també estan constituïts per teixit limfoide i no es poden veure ja que estan situats en la part posterior del nas, molt a prop de les trompes d'Eustaqui, que drenen les secrecions de l'orella mitjana als conductes nasals. Els adenoides s'inflamen en resposta a les infeccions del tracte respiratori i per problemes al·lèrgics.

Perquè s'extirpen les amígdales i els adenoides?

A. Per causa d'infecció

 • Amigdalectomia. Quan el pacient pateix infeccions freqüents en el coll està indicada l'amigdalectomia. Està indicada en aquells infants que han tingut 5 o més episodis en un any o uns quants anys amb repetides infeccions entre el més freqüent. També si hi ha hagut abscessos amigdalars o la infecció passa a la sang, també pot donar reuma i patologia renal i/o cardíaca.
 • Adenoidectomia
  • I. Les infeccions sinusals repetides o de llarga durada, malgrat aplicar els tractaments mèdics adequats.
  • II. Les infeccions d'orella recurrents (amb o sense secreció) complicades amb obstrucció o inflamació dels adenoides.

B. Obstrucció de les vies aèries

Les obstruccions poden estar causades per un creixement de les amígdales i/o dels adenoides. Els símptomes d'una obstrucció nasal inclouen:

 1. Ronquera forta i irregular durant el son
 2. Son trencat a causa de:
  a. Despertar freqüent a la nit, mentre ronca.
  b. Apnea (sense respiració)
  c. Excés de fatiga, son lleuger durant el dia
  d. Irritabilitat
  e. Enuresi nocturna
 3. Respiració crònica per la boca, mala respiració. La respiració per la boca de forma prolongada pot causar canvis en la posició de la mandíbula, el paladar i la llengua que poden provocar una mala oclusió de les dents.

C. Problemes al menjar o al deglutir

Poden contribuir a un pobre increment del pes.

D. Problemes amb el llenguatge sense altres causes objectives
El llenguatge pot sonar exageradament sentimental, mutilat o apagat.

Què he de fer si el meu fill s'ha d'operar?

Un cop decidit que el seu fill ha de ser sotmès a una amigdalectomia i/o a una adenoidectomia, no se li ha de donar cap aspirina o medicament que contingui ibuprofe, durant 2 setmanes abans de la cirurgia. L'aspirina és un antiagregant plaquetari, que redueix la capacitat del cos per tancar les ferides. Molts dels productes que es venen a les farmàcies sense prescripció contenen aspirina (àcid acetilsalicílic), per la qual cosa és necessari fixar-s'hi acuradament en les etiquetes. Si creu que el seu fill necessita abans de la cirurgia algun medicament amb els mateixos efectes que els anteriors, se li pot donar acetominofen o paracetamol.

Informació sobre el procediment quirúrgic

No s'ha pogut demostrar que l'extirpació quirúrgica de les amígdales i els adenoides puguin generar immunodeficiència o algun altre tipus de malaltia. Després de la intervenció ja no patirà més d'amigdalitis, mentre que altres infeccions virals com la faringitis poden aparèixer.

L'amigdalectomia i l'adenoidectomia poden requerir, segons els casos, una nit a la clínica. L'anestesista parlarà amb vostè abans de la intervenció. Li suggerim que s'anoti les preguntes que vulgui fer-li. Ell monitoritzarà el seu fill durant tot el procés quirúrgic.

Una amigdalectomia dura aproximadament uns 20-30 minuts. Una adenoidectomia uns 10 - 20 minuts. Un cop estigui adormit se li posarà una via intravenosa per a subministrar-li sèrums hidratants durant unes 4 hores després de la intervenció i un cop recuperat dels efectes de l'anestèsia. El cirurgià parlarà amb vostè després que hagi acabat la intervenció.

Un cop a casa, podrà començar a fer una dieta normal en la qual mastegar és necessari. Entre àpats, i si el seu fill es prou gran, pot mastegar xiclet.

Una vez en casa, podrá comenzar a tomar una dieta normal en la que masticar es necesario. Entre comidas, y si su hijo es suficientemente mayor, puede masticar chicle.

Què he de saber quan el meu fill torni a casa?

Amigdalectomia

 • Dolor: Els infants que es queixin de dolor, sobre tot els primers dies després de la intervenció, se'ls pot donar l'analgèsic que li receptarà el seu metge, especialment entre ½ i 1 hora abans de menjar. Recordi que no se li pot donar aspirina o similars. La durada del dolor varia. Els més petits solen curar-se més ràpidament i solen tenir dolor uns quants dies. Els adolescents poden trobar-se malament fins als 10 dies després de la intervenció. Com més aviat l'infant comenci a menjar i es reintegri a les seves activitats habituals, més aviat li marxarà el dolor. Ocasionalment, els infants poden tenir mal d'orella. Això és normal, a causa de la irritació del nervi que connecta les orelles i les amígdales. En el fons de la gola podrà observar una zona blanca on hi havia les amígdales. Això és normal i forma part del procés de curació.
 • Sagnat: El sagnat ocorre en aproximadament un 1% o menys de casos després d'una amigdalectomia. El més freqüent és que passi dintre dels 5 a 10 dies després de la intervenció, si la crosta es desprèn. Cal anar d'urgència si el seu fill tus o escup sang. No dubti a dir que es tracta d'una urgència. El risc de sagnat es redueix notablement amb uns hàbits normals de menjar i mastegar. Si el seu fill resta a cura d'una altra persona durant el postoperatori, asseguri's que està al corrent d'aquesta informació i on ha de telefonar per demanar assistència.
 • Temperatura: La temperatura del menjar ha de ser més aviat freda.
 • Dieta: L'infant ha d'observar una dieta normal amb aliments que hagin de ser mastegats. Cal que prengui una bona quantitat de líquids. No se li ha de restringir cap tipus d'aliment, més aviat deixi'l que mengi allò que li agradi.
 • Activitat: Ha de desenvolupar les activitats normals TAN AVIAT COM PUGUI, incloent el retorn a l'escola.

Adenoidectomia

Notarà que el seu fill ronca o te una congestió per pocs dies després de la cirurgia. Això és a causa de la inflor del fons del nas i hauria de remetre tan aviat com es comenci a desinflar. El seu fill pot respirar malament després de la operació, això desapareixerà al cap d'uns dies.

 • Sagnat: És inusual després d'una adenoidectomia (1 de cada 1000) i sovint es produeix immediatament després de la cirurgia.
 • Dolor: El seu metge li receptarà un analgèsic després de la adenoidectomia. Pot ser que tingui mal de coll durant la nit immediatament després de la cirurgia.
 • Dieta: Ha de retornar a la dieta habitual immediatament després de la cirurgia.
 • Activitat: Ha de retornar a les activitats normals immediatament I pot anar a l'escola al dia següent.