Fotorejoveniment i resurfacing

Quan el pacient busca reforçar i reafirmar la flaccidesa de la pell, el foto rejoveniment permet activar fibres musculars i produir col·lagen, generant un aspecte transitori d’estirament.

En canvi, el resurfacing consisteix en renovar tota la pell, millorar el despenjament facial i les taques solars mitjançant el làser C02 fraccionat.