C

Calcitriol-Calcipotriol: el Calcitriol és un metabòlit fisiològicament actiu de la vitamina D3, i el Calcipotriol és un anàleg sintètic. Modulen el creixement epidèrmic, la queratinització i la inflamació.

Calvície: és sinònim d'Alopècia, és a dir, manca o absència de cabell.

Cantaridina: compost químic verinós obtingut de la cantàrida, de color verd brillant que s'utilitza com a càustic sobre la pell.

Carbamazepina: fàrmac anticonvulsiu.

Cefalea: mal de cap.

Ciclosporina: droga immunosupressora destinada al tractament i prevenció del rebuig agut d'òrgan.

Cloasme: plaques de color groc -marró que apareixen a la cara de dones embarassades.

Comedogènic: que genera o produeix barbs o lesions d'acne.

Condiloma: berrugues o papil·lomes que apareixen a la regió genital.

Conjuntivitis: inflamació de la conjuntiva per diverses causes.

Cortisol: hormona natural produïda per la glàndula suprarenal, 17-hidroxicortisona.

Cortisona: medicament obtingut de forma artificial del cortisol natural.

Crioteràpia: és l'aplicació de fred sobre la pell, la qual cosa produeix destrucció local del teixit en forma eficaç i controlada.

Curetatge: raspat, extirpació d'un teixit per mitjà d'una cureta.