Q

Queratosis actíniques: lesions precanceroses degudes a l'exposició crònica al sol.