T

Tacalcitol: anàleg de la vitamina A que inhibeix la proliferació de queratinòcits i estimula la seva diferenciació.

Tacrolimus: agent immunosupressor utilitzat tòpicament en el tractament de l'èczema atòpic.

Teratogen: que provoca malformacions fetals.

Testosterona: hormona que determina el caràcter sexual masculí

Trasplantament de cabells: procediment de cirurgia menor que consisteix a repoblar la calvície usant les arrels del propi pacient.

Tricrograma: procediment d'anàlisi del cabell respecte a la seva quantitat, densitat i alguns valors respecte al seu gruix. Actualment s'usa mitjançant un sistema informàtic d'alta fiabilitat anomenat Tricoscan.