V

Berruga: prominència o relleu que apareix sobre la nostra pell.