Lesió muscular (tennis leg)

El múscul és un teixit molt vascularitzat i la seva lesió genera ràpidament un hematoma. Si se’n procedeix a l’evacuació i a la cavitat que queda s’infiltra PRP lliure de leucòcits, disminueix el risc de recidiva per l'efecte coagulant i adherent, es limita la inflamació i potser millora el procés regeneratiu minimitzant la fibrosi. Per això la introducció del PRP en teràpia de les lesions musculars ha suscitat gran interès.

L’ITRT ve tractant esportistes d'elit i els facultatius dels seus clubs, experts en el tractament d'aquestes lesions, comuniquen molt bons resultats respecte a la millora del dolor i del patró de curació ecogràfic encoratjant a prosseguir en l'estudi del potencial terapèutic del producte.

L’ITRT ha promogut aquest estudi, que va ser dotat amb una beca dels Fons de recerca sanitària (FIS) i s'ha realitzat en col·laboració amb importants entitats sanitàries i de l'esport d'elit (vegeu-ne la fitxa tècnica).

Va prendre com a patró lesionis de bessó tipus tennis leg i del recte anterior (fàscia posterior) a les quals es va efectuar l'evacuació de l'hematoma i infiltració d'un volum de PRP aleucocitari adequat a la cavitat produïda amb un contingut aproximat de 2 milions de plaquetes per microlitre. En els casos de control es va efectuar l'evacuació però no la infiltració de PRP.