Plasma ric en plaquetes

El plasma ric en plaquetes (PRP) és un producte biològic, autòleg, no tòxic ni al·lergogen. S'obté mitjançant el centrifugat de la sang amb els components –eritròcits, leucòcits, plaquetes, proteïnes– disposats en diferents fraccions, segons el gradient de la seva densitat. El PRP s'obté separant la part corresponent a les plaquetes.

Les aplicacions terapèutiques del PRP són molt diverses, des de fa anys s'utilitza en cirurgia com a coagulant, segellador i compactador d'empelts ossis. En els últims temps se suggereixen noves teràpies fonamentades en el potencial proregeneratiu i antiinflamatori dels "factors de creixement" continguts a les plaquetes i que aquestes alliberen quan s'activa la coagulació.

L'eficàcia del PRP dependrà en gran manera dels mètodes que se segueixen en la seva preparació i aplicació. Eduardo Anítua, implantòleg maxil·lofacial, va descriure un mètode de preparació de PRP en tub i el concepte del potencial del PRP aleucocitari que hem aplicat, i del qual s’han obtingut resultats excel·lents. Té un alt nivell de seguretat sempre que es faci en les condicions adequades a l'estricta normativa que regeix aquest tipus de procediments.

L’ITRT aplica el PRP com a compactador de bioempelts compostos per "cèl·lules mare adultes" i desenvolupa estudis, tant en model animal com en teràpia humana, destinats a generar evidència científica dels efectes antiinflamatoris, analgèsics i/o proregeneratius del PRP infiltrat en articulacions artròsiques, tendinitis i altres lesions musculoesquelètiques.