Tendinopaties

Els bons resultats obtinguts per l’ITRT en clínica veterinària i l'absència de complicacions van encoratjar a desenvolupar l'assaig clínic en humans, unicèntric, no comparatiu, que va ser autoritzat pel Comitè d'Ètica de Recerca Clínica de Centro Médico Teknon.

L'aplicació de 2 infiltracions de PRP aleucocitari en intervals de 15 dies al voltant del tendó afectat, no va produir complicacions, efectes adversos ni tòxics i va evidenciar clars indicis d'eficàcia antiinflamatòria.

El PRP aleucocitari aplicat mitjançant infiltració va resultar eficaç en cas d'inflamacions paratendinoses, fins i tot en cas de ser refractàries a altres tractaments. Va resultar reeixit en els tendons afectats amb més freqüència: supraespinós de l'espatlla, rotular i Aquil·les.

Cada localització patològica s'aborda de manera diferent i amb diferents dosis. A vegades s'exigeix o convé el suport de la imatge ecogràfica.

La disparitat de criteris que existeix en la comunitat mèdica sobre aquesta opció terapèutica en tendinitis, entenem que ve condicionada fonamentalment per l'error d’assimilar tots els PRP qualssevol que en siguin les característiques o menystenir la importància d'administrar dosis repetides en un interval determinat.