Càpsula de còlon

capsula

Què és la càpsula de còlon?

Es tracta de la tercera càpsula desenvolupada i manufacturada per Given Imaging, que constitueix una manera no invasiva i segura de visualitzar tot el còlon. Suposa, per tant, una alternativa a la colonoscòpia, considerada fins ara el gold standard en l’screening del càncer colorectal.

La càpsula, que fa 31 x 11 mil·límetres, té dues càmeres a l’interior, que permeten captar 4 imatges per segon, i una bateria de 10 hores de durada per permetre l’exploració de tot el còlon.

La tècnica es duu a terme sense sedació i en règim ambulatori. A l’arribada al centre al matí, es col·loquen al pacient uns sensors adherits a l’abdomen que seran els encarregats, després de la ingesta de la càpsula, de transmetre les imatges a una gravadora col·locada en un cinturó extern que actua de receptor i que recull tota la informació emesa per les càmeres des de l’interior del còlon. Una vegada acabat el recorregut de la càpsula i després d’expulsar-la per via rectal o bé després d’esgotar la bateria, el pacient torna a anar al centre, on transfereixen les imatges recollides per la gravadora a l’estació de treball per a la revisió posterior.

Avantatges de la càpsula de còlon

La càpsula de còlon presenta els avantatges següents:

 • Permet una visualització directa de la mucosa.
 • No necessita sedació ni intubació.
 • No és radioactiva ni necessita que s’hi insufli aire.

Per aquests motius, la càpsula de còlon constitueix una important alternativa a la colonoscòpia habitual, que és un procediment invasiu que es fa habitualment sota sedació o anestèsia. No obstant això, en el cas que amb la càpsula es detecti alguna lesió, serà necessari efectuar una colonoscòpia per practicar una biòpsia o extirpar-la.

Necessita preparació intestinal?

Sí. Cal una preparació similar a la de la colonoscòpia convencional. Consisteix en la ingesta d’una solució laxant associada a l’administració d’un fàrmac procinètic quinze minuts abans de la càpsula. Després de comprovar que la càpsula no és a la cavitat gàstrica, s’administrarà una dosi menor de laxant per impulsar-ne l’avanç.

Amb aquesta preparació, la càpsula de còlon permet visualitzar tot el còlon en la gran majoria dels casos amb excel·lents resultats en sensibilitat i valor predictiu negatiu en la detecció de lesions colòniques significatives.

Indicacions i contraindicacions de la càpsula de còlon

La càpsula de còlon està indicada en les situacions següents:

 • Estudi del còlon en casos de colonoscòpia incompleta.
 • Screening de carcinoma colorectal en pacients amb història familiar, o sense, de càncer o poliposi colònica.
 • Sospita de malaltia colònica de qualsevol tipus.

Les contraindicacions més importants són:

 • Estenosi intestinal coneguda o sospitada.
 • Pacient amb insuficiència renal greu i/o insuficiència cardíaca congestiva severa.
 • Al·lèrgia a les solucions purgants utilitzades en la preparació intestinal (PEG i/o fosfosoda) o als fàrmacs procinètics.
 • Problemes deglutoris.
 • Embaràs.

Imatges obtingudes amb la càpsula de còlon

Cápsula colon