Proves funcionals digestives i altres proves

Manometria esofàgica

En què consisteix la manometria?

La manometria és una exploració que permet estudiar el funcionament de la motilitat esofàgica i dels esfínters que hi ha a l'inici (esfínter esofàgic superior) i al final de l'esòfag (esfínter esofàgic inferior). Permet, també, localitzar la situació de l'esfínter esofàgic inferior per realitzar la pHmetriaEste enlace se abrirá en una ventana nueva.

Quina preparació necessita?

 • Dejú de 12 hores abans de l'exploració
 • Portar les exploracions digestives realitzades prèviament (Trànsit EGD, endoscòpia)
 • Suprimir tota la medicació no indispensable 48 hores abans
 • No fumar des de 12 hores abans
 • Suprimir el tractament amb inhibidors de la bomba de protons (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etc.) 15 dies abans de la prova. Si la clínica és molt molesta, es poden substituir per ranitidina 150 mg cada 12 hores, que s'ha de suspendre 48 hores abans de la prova.

Com es fa la manometria?

El pacient està estirat en una llitera i li introdueixen una sonda molt fina pel nas fins arribar a l'estómac. Durant un període de temps, que oscil·la entre 15-30 minuts, es va registrant totalment el moviment de tot l'esòfag mitjançant petits moviments de la sonda i es fa deglutir el pacient.

Manometria anorrectal

PHmetria esofàgica 24h

En què consisteix la pHmetria?

La pHmetria és una exploració que permet mesurar la quantitat d'àcid que hi ha a l'esòfag durant un període de 24 hores i determinar si és normal o si existeix un excés d'àcid, és a dir, un reflux gastroesofàgic excessiu o patològic.

Quina preparació necessita?

 • Dejú de 12 hores abans de l'exploració
 • Portar les exploracions digestives realitzades prèviament (Trànsit EGD, endoscòpia)
 • Suprimir tota la medicació no indispensable 48 hores abans
 • No fumar des de 12 hores abans
 • Suprimir el tractament amb inhibidors de la bomba de protons (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etc.) 15 dies abans de la prova. Si la clínica és molt molesta, es poden substituir per ranitidina 150 mg cada 12 hores, que s'ha de suspendre 48 hores abans de la prova.

Com es realitza la pHmetria?

Es col·loca una sonda molt fina pel nas, deixant-la a 5 cm de l'esfínter esofàgic inferior. Aquesta sonda va connectada a un aparell de registre de pH, que es penja de la cintura i s'ha de portar durant 24 hores. Durant aquest període, el pacient marxa del centre i realitza una activitat normal (menjar, dormir, treballar, etc.). En un paper ha d'anotar les hores exactes dels àpats, en què s'ha estirat, ha notat cremors, etc. L'endemà, a la mateixa hora que es va col·locar (és a dir, a les 24 hores), es retira la sonda i es recull el full amb la informació addicional.

El doctor que hagi realitzat la pHhmetria estudiarà, posteriorment, la informació adquirida i emetrà un informe que el pacient podrà recollir a les 48 hores següents a la realització de la prova.

Biofeeback rectal

Càpsula endoscòpica

Què és?

La càpsula endoscòpica és una tècnica de diagnòstic per la imatge utilitzada per a l'estudi de l'intestí prim. És útil, fonamentalment, en l'estudi de l'anèmia no filiada, l'hemorràgia d'origen desconegut i per al seguiment de pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal.

Les seves dimensions són reduïdes (26 x 11 mm), fet que facilita la seva deglució. La càpsula grava imatges que s'emmagatzemen en un registrador tipus "Holter" que, posteriorment, són analitzades pel metge.

Necessita preparació?

Sí. Tres dies abans de la prova el pacient ha de seguir una dieta pobra en residus i 24 hores abans ingerir una solució purgant (per exemple, fosfosoda), amb la finalitat d’aconseguir una adequada neteja intestinal.

En què consisteix l'exploració?

Cápsula endoscópicaCápsula endoscópica

Després de 12 hores en dejuni, el pacient ingereix la càpsula sense dificultat. Passades quatres hores, podrà fer un àpat lleuger. A les 7-8 hores tornarà a la clínica on li trauran el registrador. L’exploració no requereix ingrés hospitalari.

La càpsula es desplaça gràcies als moviments peristàltics normals (contraccions dels intestins) i no requereix insuflació d’aire, fet que permet la visualització de l’intestí sense dolor ni distensió abdominal. Passades 24-48 hores, s’expulsa espontàniament per l’anus

Novetats en la càpsula: càpsula reabsorbible

En cas de sospita d'oclusió intestinal, disposem d'una càpsula reabsorbible que en 48 hores es desfà i s'elimina sense causar molèsties.

Imatges obtingudes amb la càpsula endoscòpica

Cápsula endoscópica 2Cápsula endoscópica 2 Cápsula endoscópica 3Cápsula endoscópica 3

Mucosa del jejú (esquerra) i úlcera intestinal - Lesió vascular

Més informació sobre càpsules endoscòpiques

 • Càpsula de colon
 • Càpsula d’esòfag
 • Cápsula Patency.

Proves d'alè per a estudi d'intoleràncies alimentàries (breath test)