Rastreig gammagràfic amb receptors de la Somatostatina (111 In-Octreotide)

Indicat en la detecció i la localització de tumors amb receptors de somatostatina i les seves metàstasis, en l'estudi d'extensió d'aquests tumors en la valoració d'una possible resposta d'aquests tumors al tractament amb octreotide, en el seguiment de pacients amb malaltia coneguda per valorar la possible recidiva, i en la selecció de pacients amb tumor metastàsic per a un possible tractament amb octreotide radiomarcat. L'adquisició de les imatges dura 30-60 minuts i es realitza a les 14 i 24 hores de l'administració del traçador.