Com és l'operació?

L’operació es fa a quiròfan amb anestèsia general o local amb sedació, i sol durar entre una i dues hores, segons la complexitat de cada cas.

Les tècniques quirúrgiques actuals permeten realitzar rinoplàsties entrant només per les fosses nasals, sense cicatrius externes. En els pocs casos que cal fer una incisió externa, la cicatriu es camufla a la base del nas o en algun plec natural de la pell.

La rinoplàstia es pot combinar amb intervencions funcionals com la septoplàstia, la cirurgia de cornets, la cirurgia endoscòpica nasosinusal, o la cirurgia de la vàlvula nasal.