Adenoidectomía

Per a què serveixen els adenoides o carnots?

AdenoidectomíaAdenoidectomía

Els adenoides o carnots, a l'igual que les amígdales són unes estructures de teixit que s'assemblen als nòduls limfàtics o als ganglis del coll, de l'engonal o de les aixelles. Els adenoides es troben ubicats a la part superior de la gola darrere del nas i en el sostre de la boca o paladar tou, i que no es veuen per la boca si no és amb instruments especials. Els adenoides es troben molt a prop de l'entrada de la via respiratòria des d'a on "atrapen" els gèrmens que causen les infeccions. Prenen "mostres" dels bacteris i virus que entren amb l'aire que respirem i poden infectar-se ells mateixos. Els científics creuen que funcionen com part del sistema immunològic del nostre cos en filtrar els gèrmens que tracten d'envair-nos i que ajuden a desenvolupar els anticossos contra els gèrmens.

Aquesta funció es fa durant els primers anys de la vida, tornant-se menys important a mesura que la criatura creix. Els nens operats d'amígdales i d'adenoides no pateixen cap disminució de la immunitat.