Cirugía de cornetes

Què és la cirurgia de cornets?

Cornetes

Els cornets són unes estructures allargades i de teixit erèctil situades en l’interior de les foses nassals amb un làmina prima d’os en el seu interior. En circumstàncies normals són útils per a proporcionar una respiració òptima, facilitant la neteja, l’escalfament i la humidificació de l’aire que inspirem. Per moltes i variades causes els cornets adopten un volum més gran del que és normal, alterant-se les funcions que fan habitualment causant molèsties al pacient. Aquests símptomes són diversos i de major o menor intensitat, essent els principals la dificultat per respirar pel nas, l’existència de dolors a la cara i al cap, la sensació de sequedat nasal o la presència persistent de mucositat nasal més o menys espessa.

La dificultat per respirar pel nas obliga al pacient a respirar per la boca, especialment per la nit o quan està adormit, la qual cosa propicia el patiment d’altres símptomes com la sequedat de boca, els roncs, la síndrome d’apnea obstructiva durant el son, faringitis, espessiment de secrecions de gola i afavoreix el patiment de cefalees i sinusitis. És típic d’aquesta patologia que es tapi el nas del costat que reposa el cap.