Rinologia de l'esport

Enfoc de la Unitat de Rinologia de l'Esport

Rinología del Deporte

El nas és la porta d'entrada de l'aire que respirem. Una bona respiració nasal en la pràctica de l'esport es tradueix en un augment del rendiment físic de l'esportista.

La secció de Rinologia de l'Esport està especialitzada en el reconeixement mèdic esportiu de les vies altes, dintre de l'apartat de proves funcionals respiratòries, que configuren la revisió mèdica completa de l'esportista. Es determina el rendiment nasal de cada esportista a fi de detectar possibles causes d'obstrucció que poden conduir a una disminució de l'oxigenació i a l'augment de les freqüències respiratòria i cardíaca.