Gammagrafia cardíaca amb MIBG

És l'avaluació de la integritat en la innervació presinàptica simpàtica en el miocardi. Està indicada en l'avaluació de l'estat de la innervació adrenèrgica cardíaca (patologia cardíaca, neuropatia autonòmica cardíaca de la diabetis, malalties neurodegeneratives). L'adquisició de les imatges dura 30 minuts i es realitza 3 hores després de l'administració del traçador